Rejestracja od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Stare chińskie przysłowie głosi:

"Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, nieważne jaką wybierzesz drogę."

 

Każdy człowiek ma swoja wizję życia. Dla jednych ludzi najważniejsza może być kariera zawodowa, związany z nią rozwój oraz profity, dla innych udane życie rodzinne, pomoc innym czy też rozrywka i zabawa. Jednak, żeby mieć swoja wizję życia należy lepiej poznać samego siebie. Tylko wtedy będziesz w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz w życiu robić. To przecież Ty najlepiej wiesz, w czym jesteś dobry, w czym się sprawdzasz, co daje Ci radość, jakie masz zainteresowania i według jakich norm, wartości chcesz żyć.

Doświadczenie pokazuje, że dla szczęśliwego, spełnionego życia istotną sprawą jest pełna Świadomość tego, dokąd się zmierza. Jeśli wiesz, do czego dążysz i co masz zrobić, żeby to osiągnąć, działanie staje się łatwiejsze i bardziej skuteczne.

drogowskaz

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są Twoje cele życiowe. Najpierw powinieneś ustalić większy, długoterminowy cel, do którego będziesz dążyć. Cel to konkretne marzenie z datą realizacji. Zanim zbudujesz cele, musisz mieć marzenia. Wizja życia to ubrane w słowa pragnienie tego, gdzie chciałbyś być, co chciałbyś robić i mieć, jak chciałbyś żyć i jakimi wartościami się kierować.

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Od trafnego dopasowania zdolności, zainteresowań, cech psychicznych i możliwości fizycznych jednostki do wykonywanego przez nią zawodu zależy jej powodzenie w życiu, nie tylko zawodowym, ale i społecznym. Aby wybór zawodu był trafny, odpowiadał możliwościom psychofizycznym człowieka powinien poprzedzać go proces orientacji zawodowej.

Jednym z elementów tworzonego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce jest wprowadzona do praktyki pedagogicznej koncepcja doradcy zawodowego. Rola doradcy, polega na wspieraniu rozwoju zawodowego uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Orientacja i poradnictwo zawodowe w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prowadzone jest w następujących formach:

  • aktywizacja młodzieży do samodzielnego wyboru zawodu,
  • treningi wyboru zawodu,
  • poradnictwo i badania indywidualne,
  • udostępnianie zgromadzonych informacji o zawodach i możliwościach kształcenia się.

Poradnictwo zawodowe ma wpływ na całokształt oddziaływań mających pomóc uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Dzięki temu pomoc udzielana w ramach orientacji i poradnictwa zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wpływa na wybór i rozwój kariery zawodowej, tak aby przynosiła ona satysfakcję.

  • Masz rudności z określeniem swojej kariery szkolnej?
  • Nie wiesz jaką szkołę wybrać, aby zdobyć w przyszłości wymarzony zawód?
  • Nie wiesz jaki zawód byłby dla Ciebie odpowiedni?
  • Masz wątpliwości, pytania, lub nie wiesz gdzie szukać informacji o zawodach?
Zapraszam do Poradni, chętnie udzielę profesjonalnej pomocy.

 

Twój doradca zawodowy

Marcin Radota

 


Drukuj   Email

Dane kontaktowe

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku‑Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28‑100 Busko‑Zdrój
ePUAP logo ESP60
/pppbusko/SkrytkaESP

Jak do nas dojechać