Rejestracja od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Informujemy, że Zarządzeniem Starosty Buskiego z dnia 29 września 2017r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju została wyznaczona jako jednostka pełniąca funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie Powiatu Buskiego.

W ramach w/w zarządzenia nasza placówka udziela kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. Dziecko jest objęte pomocą specjalistów w zależności od potrzeb jego, jak i potrzeb jego rodziny. Rodzicom udzielana jest fachowa informacja dotycząca ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Poradnia organizuje w zależności od potrzeb dziecka dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W związku z powyższym zapraszamy chętnych rodziców z dziećmi do zgłoszenia się do naszej placówki.

Jolanta Czyrny
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Busku-Zdroju

WWRD KROK PO KROKU

KROK 1

 1. Złożenie do poradni wniosku o badanie w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Przeprowadzenie badania (psycholog, pedagog, logopeda), analiza dokumentacji dziecka.
 3. Złożenie wniosku o wydanie opinii o potrzebie WWRD.
 4. Powołanie zespołu orzekającego w sprawnie wniosku rodzica - wydanie opinii WWRD.

KROK 2

Wybór miejsca realizacji WWRD na podstawie wydanej opinii:

 1. placówki publiczne (bezpłatne):
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku-Zdroju
  • Przedszkola z oddziałami integracyjnymi
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 2. placówki niepubliczne

KROK 3

Złożenie wniosku o objęcie dziecka WWRD w wybranej placówce.

KROK 4

Rozpatrzenie wniosku przez Dyrektora placówki - przyznanie decyzji w sprawnie zaplanowanych oddziaływań terapeutycznych/ ilości godzin.

KROK 5

Realizacja zajęć terapeutycznych w ramach indywidualnego programu WWRD.


Drukuj   Email

Udostępnij

Dane kontaktowe

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku‑Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28‑100 Busko‑Zdrój
ePUAP logo ESP60
/pppbusko/SkrytkaESP

Jak do nas dojechać