Rejestracja od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Aktualności

znaki strona www

Szanowni Państwo,

 

Od 6 kwietnia 2022 r. do końca 2026 r. Powiat Buski realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, w ramach którego m.in. został powołany na terenie Powiatu wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, którego funkcję pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju.

W Poradni w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00 dyżur pełnią specjaliści, którzy udzielają wsparcia rodzicom najmłodszych dzieci (0-6 lat), u których zostały wykryte problemy rozwojowe.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju Waszego dziecka, skontaktujcie się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 234 56 70 lub 501 356 354,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W w/w zakresie do zadań Poradni należy w szczególności:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od jego potrzeb – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

 

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. WWR obejmuje kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania, mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Kompleksową pomocą obejmuje się też rodzinę dziecka.

 

Dla kogo jest przeznaczone wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane może być dla dzieci od 0. roku życia do maksymalnie 6 lat, tzn. od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności z:

 • deficytami ruchowymi,
 • uszkodzonym słuchem,
 • niepełnosprawnością ruchową,
 • niepełnosprawnością umysłową,
 • autyzmem,
 • wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
 • opóźnionym rozwojem mowy.

 Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest tylko dla dziecka, które posiada opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Kto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi powołany przez dyrektora Poradni zespół wczesnego wspomagania, zajmujący się pracą bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zespół może być poszerzony o innych specjalistów, np.: terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów.

 

Co należy przede wszystkim do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju?

Do zadań w/w zespołu należy:

 • ustalenie - na podstawie opinii - kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.

 

W jakim wymiarze organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęcia są organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Natomiast zgodnie z porozumieniem zawartym między Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem Buskim na organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w latach 2022-2026 r. przeznaczonych jest łącznie 2 600 godzin, co daje 520 godzin każdego roku. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ponadto, zgodnie z art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania do poradni, w której jest prowadzone wspomaganie.

 

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest tak ważne?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważne, ponieważ:

 • spełnia funkcję terapeutyczną,
 • zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności oraz ryzyko dalszych opóźnień rozwojowych,
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji,
 • umożliwia całej rodzinie - poprzez wsparcie psychologiczne - przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi,
 • jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania,
 • pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

 

Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Zapraszamy

 

Udostępnij

Dane kontaktowe

Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Busku‑Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28‑100 Busko‑Zdrój
ePUAP logo ESP60
/pppbusko/SkrytkaESP

Jak do nas dojechać